Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Παθητικά ηλιακά συστήματα

Άνεση μέσα στο σπίτι χειμώνα – καλοκαίρι

Η μακροχρόνια εμπειρία μας στις βιοκλιματικές κατασκευές και η σωστή επιλογή των υλικών, σε συνεργασία με αρχιτέκτονες – μηχανικούς, εξασφαλίζουν άριστο αποτέλεσμα. Η ergomasif με την άρτια οργάνωσή της και εμπειρία ετών, εγγυάται ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα, πάντοτε με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και την αισθητική.

Ο παθητικός ηλιακός σχεδιασμός σπιτιών είναι κάτι που εφαρμόστηκε στην αρχαία Ελλάδα. Είναι γνωστό το ηλιακό σπίτι του Σωκράτη, με στόχο την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης μέσα στο σπίτι χειμώνα – καλοκαίρι.
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι κατασκευές ή διαμορφώσεις στη νότια όψη των κτιρίων που βελτιστοποιούν την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για εξοικονόμηση ενέργειας. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν υπό μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στον χώρο. Όλα τα κτίρια δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία περνάει μέσα από τα ανοίγματα (παράθυρα) στους εσωτερικούς χώρους και τους θερμαίνει. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω του γυαλιού. Ζώντας μέσα στα κτίρια, μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο άνετη, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και την υγεία μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα διαβίωσής μας. Μπορούμε λοιπόν να τα χρησιμοποιούμε ορθολογικά για τον σκοπό αυτόν.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι το θερμοκήπιο και το ηλιακό αίθριο.
Θερμοκήπια (ηλιακοί χώροι): Είναι κλειστοί χώροι που ενσωματώνονται σε νότια τμήματα του κτιριακού κελύφους και περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η ηλιακή θερμότητα από το θερμοκήπιο μεταφέρεται στους κυρίως χώρους του κτιρίου μέσω ανοιγμάτων ή και διαπερνά τον τοίχο.
Ηλιακά αίθρια: Είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου, οι οποίοι έχουν στην οροφή τους τζάμι και λειτουργούν όπως τα θερμοκήπια. Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται από το γυάλινο στοιχείο της οροφής, συσσωρεύεται στον εσωτερικό χώρο του αίθριου και μέρος της μεταφέρεται στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου ή των κτιρίων μέσω των ανοιγμάτων τους, ενώ μέρος αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία.
Το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά, ανακλάται ή απορροφάται από τον υαλοπίνακα εξαρτάται από τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά αυτού.
g + p + a = 1
όπου g : διαπερατότητα, p : ανακλαστικότητα και a : απορροφητικότητα

PHOTO GALLERY

EL