Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Ενεργειακά Κουφώματα Παθητικής Τεχνολογίας

Ενεργειακά κουφώματα ergomasif - Μηδαμινή απώλεια θερμότητας

Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις στον τομέα των κατασκευών καθίστανται ολοένα και αυστηρότερα. Οι τάσεις στις σύγχρονες κατασκευές αλλάζουν διαρκώς και πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην τήρηση των κριτηρίων παθητικής κατασκευής.

Είναι απαραίτητο τώρα περισσότερο από ποτέ όλες οι νέες κατασκευές να πληρούν τα κριτήρια για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράδειγμα:

Σε μια κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ετησίως δεν θα πρέπει να φτάνει τα  60 kWh/m2a.

Γνωρίζοντας πως το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας μπορεί να χαθεί μέσω των παραθύρων και των θυρών, αυτά καθίστανται τα πιο σημαντικά στοιχεία για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων κριτηρίων.

Τα παράθυρα και οι πόρτες που πληρούν αυτά τα κριτήρια υψηλής απόδοσης πρέπει να έχουν απώλεια θερμότητας / κέρδος κάτω από 0,8 W / m2K για ολόκληρη τη μονάδα, ενώ η απώλεια θερμότητας/κέρδος μέσω του υαλοπίνακα πρέπει να είναι τουλάχιστον Ug = 0,7 W / m2K.

Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό η εγκατάσταση των προϊόντων να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες RAL.

Τα ενεργειακά κουφώματα ergomasif είναι κατασκευασμένα από φυσικές και ανανεώσιμες πρώτες ύλες(ξύλο). Αυτό τα καθιστά απολύτως κατάλληλα για υψηλής ποιότητας κατασκευής ενεργειακών παθητικών κτηρίων. 

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας ergomasif φέρουν τη γερμανική πιστοποίηση RAL, η απόκτηση της οποίας αποτελεί στόχο για όλες τις βιομηχανίες παραγωγής ξύλινων κουφωμάτων.

PHOTO GALLERY

EL