Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Ενεργειακά Κουφώματα Παθητικής Τεχνολογίας

Μηδαμινή απώλεια θερμότητας

Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις στον τομέα των κατασκευών καθίστανται ολοένα και αυστηρότερα. Οι τάσεις στις σύγχρονες κατασκευές αλλάζουν διαρκώς και πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην τήρηση των κριτηρίων παθητικής κατασκευής. Είναι απαραίτητο τώρα περισσότερο από ποτέ όλες οι νέες κατασκευές να πληρούν τα κριτήρια για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σε μια κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ετησίως δεν θα πρέπει να φτάνει τα  60 kWh/m2a. Γνωρίζοντας πως το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας μπορεί να χαθεί μέσω των παραθύρων και των θυρών, αυτά καθίστανται τα πιο σημαντικά στοιχεία για την ικανοποίηση των προαναφερθέντων κριτηρίων.

Τα παράθυρα και οι πόρτες που πληρούν αυτά τα κριτήρια υψηλής απόδοσης πρέπει να έχουν απώλεια θερμότητας / κέρδος κάτω από 0,8 W / m2K για ολόκληρη τη μονάδα, ενώ η απώλεια θερμότητας/κέρδος μέσω του υαλοπίνακα πρέπει να είναι τουλάχιστον Ug = 0,7 W / m2K. Επιπλέον, είναι σημαντικό η εγκατάσταση των προϊόντων να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες RAL.

Τα ενεργειακά κουφώματα ergomasif είναι κατασκευασμένα από φυσικές και ανανεώσιμες πρώτες ύλες(ξύλο). Eίναι απολύτως κατάλληλα για υψηλής ποιότητας κατασκευής ενεργειακών παθητικών κτηρίων.

PHOTO GALLERY

EL